Sastanak poverenice i ministra pravde

Poverenica Nevena Petrušić razgovarala je sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem o mogućnostima zajedničkog delovanja na unapređenju ravnopravnosti u Srbiji. Poverenica je obavestila ministra da je ovaj nezavisni državni organ pokrenuo 13 strateških parnica, i da je u narednom periodu potrebno raditi na unapređivanju znanja predstavnika sudske vlasti u domenu uloge i nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Ona je takođe istakla da je u nekoliko navrata upućivala mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa, a da je izostala reakcija, te da bi bilo korisno da ministarstvo koristi znanja ovog državnog organa. Ministar je izrazio spremnost da se pospeši saradnja ova dva organa i zahvalio se na sugestijama i predloženim poljima zajedničkog delovanja. Naveo je da je trenutno u izradi nacrt Zakona o posredovanju u rešavanju sporova i da će se uskoro početi sa izradom Programa obuke medijatora, za koju smatra da bi je bilo moguće poboljšati zajedničkom saradnjom. U razgovorima su učestvovali i šefica Kabineta Antigona Andonov i savetnik Lazar Rodić.

Print Friendly, PDF & Email
back to top