Day: December 30, 2013

Pritužba A.s.c. protiv stomatološke ordinacije A. r. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

del. br. 07-00-444/2013-02 datum: 31. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije A. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 22. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju A, sa ciljem da utvrdi da…

Opširnije →
Pritužba A.s.c. protiv stomatološke ordinacije Z. d. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

del. br. 07-00-439/2013-02 datum: 31. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije Z. d. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 25. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju Z. d, sa ciljem da…

Opširnije →
Pritužba A.s.c. protiv stomatološke ordinacije D. n. p. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

del. br. 07-00-467/2013-02 datum: 31. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije D. n. p. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 23. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju D. n. p, sa…

Opširnije →
Pritužba A.s.c. protiv stomatološke organizacije D. e. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

del. br. 07-00-469/2013-02 datum: 31. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije D. e. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 23. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju D. e, sa ciljem da…

Opširnije →
Pritužba A.s.c. protiv stomatološke ordinacije A. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

del. br. 07-00-440/2013-02 datum: 31. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije A. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 23. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju A, sa ciljem da utvrdi da…

Opširnije →
Pritužba A.s.c. protiv stomatološke ordinacije A. d. zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-438/2013-02 datum: 31. 12. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela organizacija A. s. c. iz B, protiv Stomatološke ordinacije A. d. iz B. U toku postupka je utvrđeno da je dobrovoljni ispitivač diskriminacije 23. aprila 2013. godine pozvao Stomatološku ordinaciju A. d, sa ciljem da utvrdi…

Opširnije →
back to top