НАГРАДНИ КОНКУРС „МОСТ РАЗУМЕВАЊА – МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА СОЛИДАРНОСТ“

НАГРАДНИ КОНКУРС

 

МОСТ РАЗУМЕВАЊА – МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА СОЛИДАРНОСТ“

 

 

Поводом обележавања 1. октобра – Међународног дана старијих особа, Пoвeрeник зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти расписује конкурc за најбољи литерарни рад, ликовни рад и фотографију на тему „МОСТ РАЗУМЕВАЊА – МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА СОЛИДАРНОСТ“.

 

На конкурс могу да се пријаве ученици и ученице 6, 7. и 8. разреда основних школа из Републике Србије и да на задату тему изразе свој став да године не морају и не смеју бити препрека за достојанствен и квалитетан живот, и на тај начин допринесу борби против дискриминације стариjих у нашем друштву.

 

О радовима ће одлучивати стручни жири. У свакој од категорија додељују се прва, друга и трећа награда. Резултати конкурса ће бити објављени уочи Међународног дана старијих на интернет презентацији Повереника www.ravnopravnost.gov.rs.

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА

Рок за достављање радова је 20. септембар 2022. године.

 

Сваки ученик/ученица може да пошаље по три (3) рада из сваке категорије.

Радови морају бити оригинални, израђени самостално и послати у складу са инструкцијама за сваку категорију.

Радови се не враћају и организатор задржава право да радове користи у кампањама за промовисање равноправности, као и да их репродукује у штампи.

 

 

КАТЕГОРИЈЕ

 

  • Литерарни рад – прва, дpуга и трећа награда

 

  • Ликовни рад – прва, дpуга и трећа награда

 

  • Фотографијa – прва, дpуга и трећа награда

 

 

  1. ЛИТЕРАРНИ РАД од 500 до 1500 карактера рачунајући и размаке (не укључује заглавље са подацима аутора рада) у формату А4 у фонту Times New Roman, размак између редова 1.5)

Подели са нама своје мишљење о томе да ли је у реду ако у неким ситуацијама не поштујемо старије особе. Уколико знаш неке примере када су људи из твоје околине ускраћивали неко право, исказивали непоштовање или чак били груби према неким особама само зато што су старије, напиши своје мишљење о томе и предложи како се то може променити и спречити.

На самом литерарном раду у заглављу навести име, презиме, разред и одељење ученика/це, име школе, град, као и број мобилног телефона и мејл адресу контакт особе (наставника, директора школе, или родитеља ученика/це).

Потребно је да се рад који се шаље као прилог у мејлу именује искључиво на следећи начин: ЛР, доња црта, име аутора рада, доња црта, презиме аутора рада, доња црта, разред аутора рада, доња црта, град, тачка, ДОЦ (пример: LR_petar_petrovic_VII3_ pozarevac.DOC)

Радове слaти искључиво електронским путем нa мејл aдрeсу: poverenik.literarnirad@yahoo.com  Наслов мејла/Subject: „Конкурс за литерарни рад 2022“.

 

  1. ЛИКОВНИ РАД

Ликовни рад се доставља у А3 формату, израђен техником по слободном избору. Узеће се у обзир и радови нацртани у програмима на рачунару (CorelDraw, Microsoft Draw, Open office Draw…).

Ликовне радове обавезно слати на следећи начин:

На полеђини ликовног рада навести име, презиме, разред и одељење ученика аутора рада, име школе, град, као и број мобилног телефона и мејл адресу контакт особе (родитеља, наставника или директора школе).

Радове слaти искључиво редовном поштом на адресу: Повереник за заштиту равноправности, Булевар краља Александра 84/4, 11000 Београд, са назнаком „Конкурс за ликовни рад 2022“.

 

 

  1. ФОТОГРАФИЈА

Фотографије могу бити црно-беле или у боји, снимљене мобилним телефоном или фотоапаратом. Формат фотографије: ЈPG. Професионални снимци неће бити узети у обзир.

Потребно је да се фотографија која се шаље као прилог у мејлу именује искључиво на следећи начин: ФОТО, доња црта, име аутора рада, доња црта, презиме аутора рада, доња црта, разред аутора рада, доња црта, град, тачка, ЈПГ (пример: FOTO_petar_petrovic_VII3_ pozarevac.JPG)

У телу мејла навести име, презиме, разред и одељење ученика, име школе, град, као и име, презиме и број мобилног телефона и мејл адресу контакт особе (наставника, директора школе, или родитеља ученика/це).

Обавезно је уз фотографију доставити потписану сагласност свих особа на фотографији  (формулар је приложен), како би фотографија могла да буде објављена јавно.

Фотографије слaти искључиво електронски нa мејл aдрeсу poverenik.fotografija@yahoo.com  Наслов мејла/Subject: „Конкурс за фотографију 2022.

 

Сва додатна објашњења о конкурсу можете добити на телефон: 011/ 243 81 84 контакт особа: Славица Николић

 


PDF НАГРАДНИ КОНКУРС 2022. Preuzmi


 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top