Препорука мера Градској управи града Ниша због дискриминације на основу пребивалишта у поступку пред органима јавне власти

бр. 021-02-249/2015-02   датум: 12.8.2015.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Миле Илић, председник

18000 НИШ

7. jули бр. 2

Поштовани господине Илићу,

Поступајући по притужби грађанина Ниша против Градске управе града Ниша, Повереница за заштиту равноправности дошла је до сазнања да породиља која живи у Нишу, у складу са одлуком града Ниша, не може да оствари право на једнократну новчану помоћ за своје прворођено дете ако нема пребивалиште на територији града Ниша најмање шест месеци пре рођења детета. Одредбама члана 5. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Ниша прописано је да право на једнократну помоћ у износу од 20.000,00 динара остварује мајка за своје прворођено дете ако најмање шест месеци пре рођења детета на територији града Ниша има пребивалиште, односно боравиште ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије, под условом да се непосредно брине о детету, као и да се право на једнократну помоћ остварује на основу захтева мајке и документације о испуњености услова за остваривање права. Одредбом члана 7. прописано је да ако мајка није жива или је напустила дете или је из оправданих разлога спречена да непосредно брине о детету, право на једнократну новчану помоћ уместо мајке може остварити отац, хранитељ или старатељ уколико испуњава услове из члана 5. ове одлуке.

Анализа услова који су прописани за остваривање права на једнократну помоћ за прворођено дете, са аспекта Закона о забрани дискриминације и других релевантних прописа, показала је да су очигледно стављене у неједнак положај породице у којима породиља нема пријављено пребивалиште на територији града Ниша најмање шест месеци пре рођења детета у односу на породице у којима мајка прворођеног детета има пребивалиште на територији града Ниша шест месеци пре рођења детета. Имајући у виду да је циљ једнократне новчане помоћи за прворођено дете да подстакне рађање првог детета, повећање наталитета на територији града Ниша, односно да је у питању подршка која је намењена целој породици са дететом, услов за остваривање права на једнократну помоћ за прворођено дете који се односи искључиво на пребивалиште мајке нема објективно и разумно оправдање, јер прописивање овог услова, без узимања у обзир пребивалишта оца детета и самог детета, није оправдан ни с аспекта сврхе, ни с аспекта последица које производи.

Подсећамо Вас да је Повереница за заштиту равноправности упутила Скупштини града Ниша препоруку бр. 021-02-211/2015-02 од 9. јула 2015. године у којој је указала да услов за остваривање права на једнократну помоћ незапосленој породиљи који се односи искључиво на пребивалиште мајке (прописано одредбама члана 8а Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Ниша), нема објективно и разумно оправдање, јер прописивање овог услова, без узимања у обзир пребивалишта оца детета и самог детета, није оправдан ни с аспекта сврхе, ни с аспекта последица које производи.

Имајући у виду све наведено, препоручујем да измените и члан 5. став 1. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Ниша, на тај начин што ћете прописати да поред осталих услова, право на једнократну помоћ за прворођено дете остварује мајка детета, уколико она или отац детета имају пребивалиште на територији града Ниша најмање шест месеци пре рођења детета, под условом да дете има пријављено пребивалиште на територији града. На овај начин, узећете у обзир целу породицу, спречити злоупотребу остваривања права на новчану накнаду и омогућити свим грађанима и грађанкама Вашег града да уживају право на слободу од дискриминације.

Очекујем да ћете искористити своја законска овлашћења и на првој следећој седници Скупштине града приступити измени Одлуке о финансијској подршци породици са децом.

Молим да ме о мерама и активностима које сте предузели у циљу спровођења ове препоруке обавестите у року од 30 дана.

С искреним уважавањем,

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-icon Препорука мера Градској управи града Ниша због дискриминације на основу пребивалишта у поступку пред органима јавне власти Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top