Пол/Род

182-2019 анонимизовано

бр. 07-00-166/2019-02   датум: 11.7.2019.                                              МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је AA из Б, поднела против привредног друштва ББ д.о.о. из Б, због дискриминације на основу пола. У притужби je између осталог наведено да је на реклами за половне аутомобиле привредног друштва ББ д.o.o. из Б, чији текст огласне поруке…

Опширније →
190-2019 анонимизовано

бр. 07-00-00173/2019-02   датум: 28.6.2019.     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације цивилног друштва, против АА, одборника Скупштине града Ниша. У притужби је наведено да је на заседању Скупштине града Ниша, 19. марта 2019. године, приликом расправе о финансијском плану за сигурну кућу у Нишу, одборник АА сигурну кућу назвао „кућом од…

Опширније →
50-19 Мишљење по притужби Ј Л С против А Д за осигурање неживотно осигурање Б због дискриминације на основу пола у области пружања услуга

бр. 07-00-54/2019-02  датум: 28.5.2019. године                                                  МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Ј. Л. Ш, коју је у у име и уз сагласност ћерке Л. Ш, поднела против А. Д. за осигурање неживотно осигурање, Б. У притужби је навела да је приликом уговарања неживотног осигурања по пакету „З. & Б.ˮ – Добровољно…

Опширније →
1128-18 Није утврђена дискриминација на основу пола

бр. 07-00-1320/2018-02  датум: 8.5.2019.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А. из Новог Сада, поднете против Б. Б.в.д. директора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине у Новом Саду, као одговорног лица за рад Института, као и рад запослених, због дискриминације на основу пола. Подносилац притужбе је, између осталог, навео…

Опширније →
1290-18 Утврђена дискриминација по основу пола приликом пружања јавних услуга

бр. 07-00-1472/2018-02   датум: 28.3.2019.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Д.С.И., поднете против „П б 1“ у Ф. Подноситељка је у притужби, између осталог, навела да је излог пекаре облепљен сликом инсерта из филма, са пратећим текстом, који је подругљив, подсмешљив и који вређа жене. У изјашњењу на притужбу власник пекаре…

Опширније →
689-18 МП М.Ј. против ДЗ.Б. и Г.М. због дискр. на основу пола и брачног и породичног статуса у пос.запошљ.

бр. 07-00-00542/2018-02  датум: 18.1.2019.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела M.Ј., против Д.З.“Б.“  и Г.М., директора Д.З.„Б.“. У притужби је наведено да је М. Ј. била запослена у ДЗ „Б.“ на одређено време од јула 2014. године до 20. децембра 2017. године као замена запослених колегиница до њиховог…

Опширније →
689-18 МП Дискриминација на основу пола и брачног и породичног статуса

бр. 07-00-00542/2018-02  датум: 18.1.2019.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела M.Ј., против Д.З.“Б.“  и Г.М., директора Д.З.„Б.“. У притужби је наведено да је М. Ј. била запослена у ДЗ „Б.“ на одређено време од јула 2014. године до 20. децембра 2017. године као замена запослених колегиница до њиховог…

Опширније →
Мишљење по притужби А.Ћ. против НСЗ због дисркиминације на основу пола у области запошљавања

бр. 07-00-557/2017-02  датум:  19.3. 2018.       МИШЉЕЊЕ     Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. Ћ. из Б. против Националне службе за запошљавање, због дискриминације на основу пола. У притужби је наведено да је на сајту Националне службе за запошљавање објављен оглас привредног друштва „Ф“ доо Б. који садржи реченицу: „Заинтересоване…

Опширније →
Мишљење по притужби М. П. на основу пола у пружању услуга

бр. 07-00-561/2018-02  датум:  24. 7. 2018.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбe М. П. против Центра за физичку културу „Д. Ј.“ из Врбаса. У притужби је наведено да у теретани овог спортског центра, постоје термини уторком и четвртком који су намењени искључиво женама и да је на овај начин повређена равноправност…

Опширније →
Мишљење по притужби ТМ У.г. Ф против министра Зорана Ђођевића због дискриминације на основу пола у области јавне сфере

бр. 07-00-264/2018-02  датум: 2.7.2018.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето поводом притужбе У.г. F. поднете против Зорана Ђорђевића, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, због министровог говора на конференицији „Жене из руралних крајева – равноправне грађанке Србије“. У притужби је наведено да је министар Зоран Ђорђевић на конференцији „Жене из руралних крајева…

Опширније →
back to top