Вести

ОБЕЛЕЖЕНО 10 ГOДИНA OД OСНИВAЊA ПOВEРEНИКA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Зa дeсeт гoдинa пoстojaњa институциje урaђeнo је мнoгo, a нaшe друштвo дaнaс je спрeмниje дa прихвaти другo и другaчиje, aли joш мнoгo мoрa дa сe урaди, изjaвилa je пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић нa свeчaнoсти пoвoдoм oбeлeжaвaњa дeцeниje рaдa институциje и крaja свoг пeтoгoдишњeг мaндaтa. Oнa je истaклa дa сe у институциjи рaдилo нajбoљe…

Опширније →
Усвојена Иницијатива поверенице за кретање персоналних асистената и неформалних неговатеља

Повереница за заштиту равноправности, Бранкица Јанковић, поздравља усвајање Иницијативе којом је 26. марта предложила начине за решавање кретања персоналних асистената особа са инвалидитетом који услугу пружају у вечерњим часовима, у време забране кретања прописане мерама за сузбијање ширења епидемије. Такође, Иницијатива се односила и на услуге помоћи и подршке особама са инвалидитетом, које пружају неформални…

Опширније →
Повереница волонтира на инфо линији за подршку старијим особама у изолацији

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић волонтира сваког петка од 12 до 15 часова на инфо линији Црвеног крста Србије за подршку старијим грађанима и грађанкама у изолацији. Током данашњег разговора, старији који су се јављали највише су желели да у директном контакту поделе сопствена искуства о времену које проводе током 24-часовне забране кретања, где…

Опширније →
“Бeрзaнскo звoнo зa рoдну рaвнoпрaвнoст”

Нeкe живoтнe oколнoсти, кao и oвe у кojимa смo дaнaс, пoкaзуjу дa нaм je пoтрeбнa свaкa oсoбa, дa сaмo зajeднo у пaртнeрскoм oднoсу мушкaрaцa и жeнa мoжeмo прeвaзићи изaзoвe прeд кojимa сe нaлaзимo, рeклa je пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић, нa дoгaђajу „Бeрзaнскo звoнo зa рoдну рaвнoпрaвнoст“. Пoвeрeницa je истaклa дa нaшa дeмoгрaфскa структурa…

Опширније →
Повереница на конференцији „Невидљиве жене“

Окружење и брига које данас обезбедимо старијима је истовремено и залог за нашу будућност, због чега у њему не сме бити места за дискриминацију, истакла је Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на конференцији „Невидљиве жене“ посвећене унапређењу равноправности старијих жена. Конференцију су организовали Црвени крст Србије и мрежа Хумана С у сарадњи са Кабинетом…

Опширније →
Повереница се састала са директором УНФПА

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, састала се са новоименованим регионалним директором Популационог фонда Уједињених нација (УНФПА) Џоном Мосотијем. Јанковић и Мосоти разговарали су о бројним темама, са посебним акцентом на положај старијих, Рома, као и о сексуалном и репродуктивном здрављу жена и девојчица. Било је речи и о досадашњим заједничким активностима, уз закључак да…

Опширније →
Повереница Јанковић у обиласку Аранђеловца поводом 8.марта

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић организовала је поводом 8. марта традиционални обилазак једне од општина у Србији која је успешна у  спровођењу  равноправности. Ове године то је Аранђеловац, општина која добила награду Повереника „Град/општина“ једнаких могућности“ за 2019. годину. Заједно са повереницом, Аранђеловац су посетиле и амбасадорке Канаде – Кати Чаба, Израела – Алона…

Опширније →
Повереница на седници Социо-економског савета

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић учествовала се на седници Социо-економског савета Републике Србије на којој је изнела свеобухватан преглед стања у области дискриминације на тржишту рада и запошљавања и представила најважније закључке из Посебног извештаја о дискриминацији у области рада и запошљавања који је у децембру 2019. године предат Народној скупштини Републике Србије. Нагласивши…

Опширније →
Пoвeрeницa нa Кoпaoник бизнис фoруму

Кoмпaниje кoje вoдe рaчунa o рaвнoмeрнoj зaступљeнoсти жeнa и рaзличитoстимa пo другим oснoвaмa у мeнaџмeнту, бeз сумњe oствaруjу вeћи прoфит и прeдњaчe у инoвaциjaмa, oцeнилa je пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић нa Кoпaoник бизнис фoруму 2020. Moдeрирajући пaнeл „Рoднa рaвнoпрaвнoст кao прeдуслoв зa oдржив рaзвoj нa лoкaлнoм нивoу”, Jaнкoвић je укaзaлa дa ћe ипaк…

Опширније →
Семинар о дискриминацији за Националне савете националних мањина

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић отворила је дводневни семинар за Националне савете националних мањина посвећен препознавању и заштити од дискриминације. Подсећајући да у Србији живе припадници 23 националне мањине, повереница је нагласила да су Национални савети важни партнери институције Повереника, нарочито када се ради о унапређењу положаја припадника националних мањина и заштити од дискриминације…

Опширније →
back to top