Завршен циклус едукативних радионица о заштити од дискриминације на раду

Повереник за заштиту равноправности је током 2023. године спровео низ едукативних радионица у области заштите од дискриминације на раду којима је обухваћено преко 400 представника синдиката и запослених у аутомобилској, електро и текстилној индустрији. На радионицама у Суботици, Новом Саду, Ваљеву, Крагујевцу и Нишу учесници обуке су имали прилику да се ближе упознају са мандатом и улогом Повереника, доступним механизмима заштите дискриминације, као и кључним разликама између злостављања на раду и дискриминације у области рада и запошљавања.

Имајући у виду чињеницу да се највећи број притужби подноси због дискриминације у радним односима и у вези са радом и поступком запошљавања, Повереник је од фебруара 2023. године укључен у спровођење пројекта Међународне организације рада „Обезбеђење адекватних жалбених механизама за раднике у аутомобилској, електро и текстилној индустрији у Републици Србији“. Пројекат је део „Иницијативе за глобалну солидарност“ коју спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.

Поред обука за раднике и представнике синдиката, Повереник је у оквиру овог пројекта учествовао на обуци за усклађиваче пословања предузећа са прописима о дужној пажњи, као и у изради Приручника за интерне жалбене механизме, чији је саставни део водич за послодавце и запослене – Како до равноправности на радном месту, који ближе објашњава механизме заштите од дискриминације у области рада и запошљавања, и даје сет препорука послодавцима на који начин могу да унапреде своје пословање применом инклузивних политика у овој области.

Print Friendly, PDF & Email
back to top