Završna konferencija „Jednake šanse za bolje mogućnosti – jačanje Roma i Romkinja u borbi protiv diskriminacije”

Poverenica Nevena Petrušić održala je završnu konferenciju sa predstavnicima nevladinih organizacija Praxis i Regionalni centar za manjine, povodom završetka zajedničkog projekta „Jednake šanse za bolje mogućnosti – jačanje Roma i Romkinja u borbi protiv diskriminacije” koji je finansirala Ambasada Holandije u Srbiji.

Razlozi zbog kojih je pokrenuta ova aktivnost leže pre svega u činjenici da je romska manjina najdiskriminisanija manjinska grupa u našem društvu, o čemu svedoče brojna istraživanja, istakla je poverenica. Ona je navela i da je od ukupnog broja pritužbi Povereniku koje se odnose na diskriminaciju po osnovu nacionalne pripadnosti, u trećini slučajeva kao osnov diskriminacije navedena pripadnost romskoj nacionalnoj manjini. Zamenica izvršne direktorke Praxisa Jasmina Miković, govorila je o problemima koji su tokom projekta prepoznati kao uzroci malog broja podnetih pritužbi i merama koje bi trebalo preduzeti kako bi se žrtve diskriminacije češće obraćale Povereniku. Marko Vasiljević, programski saradnik Regionalnog centra za manjine izneo je prikaz iskustava stečenih tokom sprovođenja edukativne i informativne kampanje.

Izveštaj povodom završetka projekta „Jednake šanse za bolje mogućnosti – jačanje Roma i Romkinja u borbi protiv diskriminacije” možete pronaći na našem sajtu, u odeljku Izveštaji i publikacije, a video materijal sa konferencije možete pogledati na zvaničnom You Tube kanalu Poverenika.

Print Friendly, PDF & Email
back to top