ZAPOČET RAD NA ISTRAŽIVANJU O POLOŽAJU STARIJIH U GRADOVIMA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i Crveni krst Srbije, sproveli su obuku anketara iz organizacija Crvenog krsta širom Srbije, čime je počeo rad na istraživanju o položaju starijih građana i građanki u gradovima. Ovo istraživanje će biti sprovedeno do kraja godine i pružiće sveobuhvatnu sliku o položaju starijih, a nakon toga će biti date preporuke nadležnima za unapređenje njihovog položaja.

 

„Tipični slučajevi diskriminacije pokazuju da se sa godinama života uvećava rizik od diskriminacije, posebno po osnovu pola i invaliditeta, te je naša obaveza da pored zaštite, našim starijim građanima i građankama obezbedimo puno poštovanje prava na ravnopravnost kao osnovnog lјudskog prava, sa cilјem pobolјšanja života starijih. Veoma je značajno raditi na kreiranju politika koje će uvažavati doprinos starijih, sprečavati njihovu marginalizaciju, i omogućavati njihovo uklјučivanje u sve aspekte društvenog života“, istakla je poverenica Janković.

 

Istraživanje se sprovodi u okviru dugogodišnje saradnje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) I Crvenim krstom Srbije. Planirano je da pored anketa budu organizovane i fokus grupe u kojima će se kroz razgovor sa starijima, dobiti značajni podaci o njihovim svakodnevnim problemima, ali i pružiti informacije o načinima na koje mogu da se obrate i zatraže zaštitu od diskriminacije.Time će starije osobe biti u prilici da direktno učestvuju u kreiranju preporuka za unapređenje svog položaja.

Print Friendly, PDF & Email
back to top