UPOZORENjE povodom izmena Zakona o izboru narodnih poslanika

del. br. 541/2011 datum: 11. 5. 2011.

Uoči sutrašnje skupštinske rasprave o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić još jednom upozorava da Ustav Srbije garantuje ravnopravnost žena i muškaraca i obavezuje državu da vodi politiku jednakih mogućnosti. Naime, poverenica je na javnom slušanju povodom ovog zakona održanom pre samo dvadeset dana, predložila da na izbornoj listi svako treće, a ne svako četvrto mesto, bude rezervisano za predstavnika manje zastupljenog pola, odnosno za žene i da već od prvih narednih izbora trebalo da važi pravilo da je predlagač dužan da, prilikom dodele mandata, obezbedi najmanje 30% poslaničkih mandata za manje zastupljeni pol. Posebno brine što je iz predloga Zakona izbačen mehanizam da je, u slučaju prestanka mandata poslanika – pripadnika manje zastupljenog pola, podnosilac liste obavezan da ga zameni predstavnikom manje zastupljenog pola, odnosno ženom.

Poverenica upozorava da predlog Zakona ne pruža garancije da će standard od najmanje 30% za manje zastupljeni pol biti ispunjen i da će žene zaista zauzeti odgovarajući broj mesta u Narodnoj skupštini. Pri tome treba imati u vidu da je evropski standard 40%, a puna ravnopravnost značila bi da sastav Narodne skupštine odrazi strukturu stanovništva Srbije, u kojoj žene čine preko 51,3%.

Rodna ravnopravnost se ne poštuje samo reagovanjem na primedbe Evropske Unije. Jednakost žena i muškaraca u Srbiji biće stvarno poštovana tek kada se svest i manir predstavnika javne vlasti i društva u celini promene tako da ovo pitanje više ne bude stvar polemike, nego uobičajene prakse. Predstojeća rasprava u skupštini, pokazaće koliko smo blizu ili daleko od toga.

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić


microsoft-word-icon UPOZORENjE povodom izmena Zakona o izboru narodnih poslanika Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top