Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestovala je u radu okruglog stola „Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom – put ka jednakosti osoba sa invaliditetom“ u ogranizaciji Centra za tranziciju i lјudska prava „Spektar“. Cilј okruglog stola jeste ubrzanje procesa inkluzije osoba sa invaliditetom u društvo, uspostavlјanje adekvatnog institucionalnog okvira koji će ubrzati proces inkluzije kao i razgovor o novoj Strategiji za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Na skupu je bilo reči o problemima sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću u svakodnevnom životu, načinima na koje se ti priblemi prevazilaze i šta je do sada urađeno. Poverenica je iznela iskustva institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u rešavanju pritužbi koje su podnete zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta, istakavši da se oko 11% svih primlјenih pritužbi odnosi na diskriminaciju po ovom osnovu, ali da to ne odgovara stvarnom stanju. Takođe je ukazala na nedovolјnu primenu već postojećeg, inače dobrog zakonskog okvira, ali i na potrebu da se određena zakonska rešenja izmene i usklade sa međunarodnim standardima kao što su ona koja se odnose na pitanje lišavanja poslovne sposobnosti. Uz to, poverenica je ukazala na potrebu sistemskog uspostavlјanja usluga u zajednici koje bi omogućile osobama sa invaliditetom da nastave da žive u zajednici umesto da budu smeštene u institucije, naglasila da je položaj žena i devojčica sa invaliditetom posebno težak zato što su one često izložene višestrukoj diskriminaciji, ali i iskoristila priliku da najavi da će institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u saradnji sa UN Women organizovati konferenciju 3. decembra povodom Dana osoba sa invaliditetom, a da će poseban naglasak konferencije biti stavlјen na položaj žena i devojčica sa invaliditetom.

Brankica Janković je takođe istakla značaj institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u rešavanju pitanja vezanih na nepristupačnost javnih objekata i površina, navodeći  neke od brojnih primera iz prakse Poverenika i naglasivši značaj podnošenja pritužbi i aktivizma organizacija koje okuplјaju osobe sa invaliditetom.

U radu okruglog stola učestovali su i Vladana Jović, zamenica Zaštitnika građana za prava osoba sa invaliditetom, Milan Stošić iz Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije, Mikica Budimirović iz Foruma mladih sa invaliditetom Srbije i Sanja Mitrović nekadašnja reprezentativka Srbije u stonom tenisu, dok je moderator bila Mirjana Purić, novinarka RTS-a.

Print Friendly, PDF & Email
back to top