Seminar za policijske službenike i službenice

U Policijskoj upravi u Novom Sadu, održan je treći po redu seminar i radionica pod nazivom „Prepoznavanja i reagovanja na diskriminaciju”, u organizaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Misije OEBS u Srbiji.

Polaznici su bili pripadnici saobraćajne i kriminalističke policije, a poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković istakla je značaj održavanja ovakvog seminara za zaposlene u policiji, koji su u svakodnevnoj interakciji sa građanima i građankama.
Predavačica na seminaru, prof. dr Ivana Krstić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ukazala je na međunarodne standarde u oblasti zaštite od diskriminacije, a prof. dr Radomir Zekavica sa Kriminalističko-policijske akademije predstavio je istraživanje o odnosu policije prema diskriminaciji sprovedeno 2014. i 2015. godine u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova na više od 700 ispitanika.

Radionicu „Pojam i oblici diskriminacije” vodila je Kosana Beker, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Maja Bjeloš iz Beogradskog centar za bezbednosnu politiku predstavila je dostignuća rodne ravnopravnosti u sektoru bezbednosti, a Martin Matijašević sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu ukazao je na komunikacijske aspekte u primeni policijskih ovlašćenja, kao i na posebno specifične oblasti rada policije gde je povećan rizik od diskriminacije, kao što je nasilje u porodici, rad sa maloletnicima, osobama sa invaliditetom, LGBT osobama.

Print Friendly, PDF & Email
back to top