Sastanak Radne grupe o formiranju politika

Od 23. do 25. maja 2011. godine, u Briselu (Belgija), održan sastanak Radne grupe o formiranju politika. U ime Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, skupu je prisustvovala viša savetnica Emila Spasojević. Na sastanku se raspravljalo o perspektivama EQUINET-a u promovisanju koncepta aktivnog starenja i zaštiti ravnopravnosti starijih osoba. Deo diskusije odnosio se i na odnos između institucija koje se bave ljudskim pravima i institucija koje se bave zaštitom ravnopravnosti.

Print Friendly, PDF & Email
back to top