Saopštenje povodom Svetskog dana borbe protiv AIDS-a

U Srbiji i dalje postoji izražena socijalna distanca prema osobama koje žive sa HIV-om, a HIV pozitivan status često je uzrok najrazličitijih oblika diskriminacije, ukazala e poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković povodom 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv AIDS-a.
Pritužbe Povereniku za zaštitu ravnopravnosti zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja nalaze se u vrhu liste po brojnosti, rekla je poverenica i podsetila na rezultate situacionog testiranja koje je sprovedeno u više od 400 stomatoloških ordinacija, gde su čak 63 ordinacije pokazale diskriminatorno ponašanje prema osobama koje žive sa HIV-om.

Upravo rezultati ovog situacionog testiranja, kao i pritužba zbog upadljivog obeležavanja ove bolesti na koricama zdravstvenog kartona pacijenta bili su povodi za preporuku mera koju smo ove godine uputili Ministarstvu zdravlja, podsetila je Brankica Janković.

Ministarstvo zdravlja postupilo je po preporuci, te su sve zdravstvene ustanove u Srbiji dobile uputstvo koje nalaže da se podaci o HIV statusu pacijenata i pacijentkinja upisuju u skladu sa propisima o vođenju medicinske dokumentacije.

Stigmatizacija osoba koje žive sa HIV-om najčešće je rezultat predrasuda i nepoznavanja ove bolesti, tvrdi poverenica i zaključuje da je izuzetno značajna edukacija zdravstvenih radnika kako bi se sprečila diskriminacija i obezbedila zdravstvena zaštita osobama koje žive sa HIV-om pod istim uslovima koji važe za sve.

Print Friendly, PDF & Email
back to top