Saopštenje povodom Međunarodnog dana žena

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković čestita svim građankama Srbije Međunarodni dan žena.

Osmi mart slavi žene i njihovu vekovnu borbu za ljudska prava, ravnopravnost i razbijanje stereotipnog ponašanja i rodnih predrasuda. U toj borbi, žene su dobile pravo glasa i učestvovanja u javnom i političkom životu, pravo na plaćeno porodiljsko odsustvo, veću ekonomsku nezavisnost, bolje obrazovanje… U pojedinim segmentima u Srbiji pokazani su bitni pomaci. Tako danas sve više žena aktivno participira u javnom i političkom životu. Naše društvo se polako privikava i na sve veći broj žena u nekim profesijama, koja su do juče označavane kao „muške”.

Međutim, Srbija se i dalje svakodnevno suočava sa diskriminatornim stavovima o ženama. Tome u prilog govori i prošlogodišnja statistika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti koja pokazuje da se najveći broj pritužbi odnosio na diskiminaciju žena u oblasti rada i zapošljavanja i naš cilj je da se ta nepravda ispravi. Žene se često teže zapošljavaju, rade slabije plaćene poslove, društvo ne vrednuje dovoljno rad koji one obavljaju u svojim domaćinstvima… Posebno osetljive kategorije su trudnice i porodilje, osobe sa invaliditetom, starije žene, žene iz ruralnih područja…

Poverenica ukazuje da uspostavljanje pune i stvarne jednakosti ne znači da žene treba da zamene uloge sa muškarcima. Borba za ljudska prava žena ne umanjuje ljudska prava muškaraca i zato je ženama potrebna podrška da ostvare iste mogućnosti i ista prava.
Ovaj dan treba da podseti na ekonomska, naučna i sva ostala dostignuća žena, ali i da bude opomena da se žene u pojedinim delovima sveta još uvek bore za neka od osnovnih ljudskih prava, zaključila jke poverenica.

Print Friendly, PDF & Email
back to top