Saopštenje povodom Međunarodnog dana vidljivosti trans osoba

Povodom Međunarodnog dana vidljivosti trans osoba, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković istakla je da tanspolne i transrodne osobe spadaju u izrazito marginalizovanu grupu koja je često izložena različitim vidiovima diskriminacije, iako postoje pomaci u poboljšanju njihovog društvenog položaja.

Pripadnici ove populacije ne susreću se samo sa problemima fizičkih i verbalnih napada, diskriminacije i izolacije, nego imaju i različite teškoće u vezi sa priznanjem rodnog identiteta, pre svega prilikom izrade ličnih dokumenata.

Pozitivni pomaci Srbije u položaju trans osoba naznačeni su u izveštaju Visokog komesara UN za ljudska prava, pre svega zbog usvajanja novih i revizije postojećih zakona koji sankcionišu zločine iz mržnje, kao i preduzimanje drugih mera kojima se sprečavaju homofobični i transfobični napadi i nasilje.

Ipak, podsećamo da našem društvu i državi predstoji mnogo posla kako bi se poboljšao status i kavalitet života trans osoba, zaključila je poverenica.

Print Friendly, PDF & Email
back to top