Saopštenje povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazuje da se njihov položaj mora intenzivnije unapređivati u svim oblastima društvenog života.

I ove godine se po broju podnetih pritužbi našoj instituciji, invaliditet kao osnov diskriminacije nalazi u samom vrhu. Tokom 2017. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio je povećan broj pritužbi u oblasti pružanja javnih usluga ili pri korišćenju objekata i površina. Pored ove oblasti, pritužbe su podnošene i zbog diskriminacije u oblasti obrazovanja, zdravstvene zaštite, kao i rada i zapošljavanja.

„Neophodno je da svi nadležni preduzmu konkretne mere na poboljšanju kvaliteta života građana i građanki sa invaliditetom, u svim segmentima: od rada i zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, pune inkluzije u obrazovni sistem, uklanjanja prepreka u pogledu pristupačnosti objektima i uslugama, dostupnosti informacijama, i svim drugim oblastima, u cilju postizanja pune ravnopravnosti. Istovremeno, neophodno je da nadležni državni organi prate sprovođenje svih mera koje su već donete na republičkom i lokalnom nivou“, naglašava poverenica Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top