Saopštenje Kontejnersko naselje u Makišu

Predstavnici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti obišli su romske porodice koje žive u kontejnerskom smeštaju u Makišu, nakon što se našoj instituciji obratila organizacija A11 Inicijative za ekonomska i socijalna prava, i informisala nas da imaju saznanja o nameri Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda da iz naselјa prinudno iseli romske porodice koji ne poseduju ugovore o korišćenju stambenih jedinica.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković očekuje da celokupan proces njihovog zbrinjavanja i integracije mora biti sproveden u saradnji i uz aktivno učešće stanovnika, poštujući njihove potrebe i pravo na učešće u donošenju odluka, uklјučujući preselјenje i način društvene integracije, saglasno međunarodnim standardima i smernicama za raselјavanje građana iz neformalnih naselјa.

Poverenica apeluje na nadležne da pronađu adekvatno rešenje za sve porodice, posebno imajući u vidu da se tamo nalaze samohrane majke, deca, trudnice i jedna osoba sa zdravstvenim tegobama, i naglašava da Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima garantuju pravo na odgovarajuće stanovanje i zaštitu od prinudnih iselјenja.

Print Friendly, PDF & Email
back to top