PREPORUKA OPŠTINAMA I GRADOVIMA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković uputila je preporuku svim opštinama i gradovima da preduzmu sve neophodne radnje i mere kojima će obezbediti uspostavljanje i pružanje usluge ličnog pratioca deci kojoj je ova usluga neophodna. Nakon obraćanja građana i građanki tokom ove i prethodne godine, Janković je uputila preporuku, ukazujući na neophodnost uspostavljanja ove važne usluge za decu sa invaliditetom, imajući u vidu značaj ovakvog vida praktične podrške u cilju njihovog uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici, kao i radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Prema podacima iz izveštaja Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, na evidenciji centara za socijalni rad bilo je 10.857-oro dece sa smetnjama u razvoju, od kojih je oko 40 odsto dece sa telesnim invaliditetom, nešto manje od 20 procenata su deca sa intelektualnim, a 17 odsto dece sa višestrukim smetnjama.

S obzirom da je još uvek mali broj licenciranih pružalaca ove usluge, a da je nesporno ova podrška neophodna kao vid podrške za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, kao i za njihovo ravnopravno uključivanje u obrazovanje, podrška ličnog pratioca nije usluga na koju dete može da čeka, jer propusti u njenom obezbeđivanju mogu da otežaju deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju uključivanje u redovan sistem školovanja, navela je poverenica.

Važno je naglasiti da ovaj dodatni vid podrške detetu spada u usluge iz domena socijalne zaštite, o čijem obezbeđivanju se, u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, stara lokalna samouprava, te je iz tog razloga i obaveza jedinice lokalne samouprave da uspostavi i obezbedi pružanje ove usluge svoj deci kojoj je ova usluga neophodna, zaključuje Brankica Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top