ПРЕПОРУКА ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић упутила је препоруку свим општинама и градовима да предузму све неопходне радње и мере којима ће обезбедити успостављање и пружање услуге личног пратиоца деци којој је ова услуга неопходна. Након обраћања грађана и грађанки током ове и претходне године, Јанковић је упутила препоруку, указујући на неопходност успостављања ове важне услуге за децу са инвалидитетом, имајући у виду значај оваквог вида практичне подршке у циљу њиховог укључивања у редовно школовање и активности у заједници, као и ради успостављања што већег нивоа самосталности.

Према подацима из извештаја Републичког завода за социјалну заштиту, на евиденцији центара за социјални рад било је 10.857-оро деце са сметњама у развоју, од којих је око 40 одсто деце са телесним инвалидитетом, нешто мање од 20 процената су деца са интелектуалним, а 17 одсто деце са вишеструким сметњама.

С обзиром да је још увек мали број лиценцираних пружалаца ове услуге, а да је неспорно ова подршка неопходна као вид подршке за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, као и за њихово равноправно укључивање у образовање, подршка личног пратиоца није услуга на коју дете може да чека, јер пропусти у њеном обезбеђивању могу да отежају деци са инвалидитетом и сметњама у развоју укључивање у редован систем школовања, навела је повереница.

Важно је нагласити да овај додатни вид подршке детету спада у услуге из домена социјалне заштите, о чијем обезбеђивању се, у складу са Законом о социјалној заштити, стара локална самоуправа, те је из тог разлога и обавеза јединице локалне самоуправе да успостави и обезбеди пружање ове услуге свој деци којој је ова услуга неопходна, закључује Бранкица Јанковић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top