Predstavljeni rezultati Indeksa rodne ravnopravnosti EIGE

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković sastala se sa direktorkom Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost Virdžinijom Langbak sa kojom je razgovarala o rezultatima Indeksa rodne ravnopravnosti. Indeks pokazuje da je Srbija na zajedničkoj listi sa članicam EU na 22. mestu i gotovo na pola puta ka ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

Indeks je pokazo da su rezultati najlošiji u oblasti rada, što prema rečima poverenice Janković, pokazuju i dosadašnja iskustva Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

„I naša mišljenja i preporuke pokazuju da je diskriminacija žena najizraženija u oblasti rada i zapošljavanja. Žene su slabije plaćene za iste poslove u odnosu na muškarce u privatnom sektoru, teže dobijaju posao, lakše se optuštaju, imali smo više slučajeva otpuštanja trudnica i porodilja nakon povratka sa bolovanja ili pak premeštanja na niža radna mesta”.

Srbija je najbolji rezultat ostvarila u oblasti učešća žena u političkom životu, između ostalog i zbog kvota o zastupljenosti žena u parlamentu. Tom rezultatu je posebno doprinela i činjenica da je žena na čelu Narodne banke Srbije, ali treba biti oprezan jer je to samo jedna pozicija i pitanje je koliko ona stvarno utiče na opštio položaj žena, ukazala je poverenica.

„Ovo je važan instrument koji olakšava merenje položaja žena i rodne ravnopravnosti. Poverenica je pozdravila odluku Republike Srbija da se uključi u izradu Indeksa rodne ravnopravnosti EIGE, iako joj to nije bila obaveza, i istakla da su dobijeni rezultati izrazito korisni za dublju analizu postojećeg stanja i dalje unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji.

Print Friendly, PDF & Email
back to top