Poverenica u radnoj poseti u Sofiji

U susret bugarskom predsedavanju Evropskom Unijom, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković posetila je Sofiju gde se sastala sa predsednicom Komisije za zaštitu od diskriminacije Anom Džumalievom i zamenicom ministra za rad i socijalnu politiku Zornicom Dimitrovom Rusinovom.

 

Poverenica Janković istakla je da su žene i osobe sa invaliditetom najčešće izložene određenim oblicima diskriminacije posebno na tržištu rada i da je zbog toga, pored brojnih drugih aktivnosti, naša institucija izradila priručnik „Kodeks ravnopravnosti“ koji sadrži smernice za antidiskriminacione politike namenjen poslodavacima u Srbiji i koji je već prihvaćen i izrađen u nekoliko velikih kompanija.

 

Tokom razgovora, poverenica je posebno naglasila da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ima dobru saradnju sa Nacionalnim savetom bugarske nacionalne manjine, kao i da protekle tri godine nisu podnosili pritužbe zbog diskriminacije.

 

Zamenica ministra Zornica Dimitrova Rusinova, koja je zadužena za oblast zabrane diskriminacije, potvrdila je da se Srbija i Bugarska suočavaju sa sličnim izazovima, i da su rad i zapošlјavanje oblasti u kojima i u Bugarskoj diskriminacije ima više nego u drugim oblastima, te je naglasila da je izuzetno važno da susedne zemlјe razmenjuju iskustva, dobru praksu i kontinuirano unapređuju regionalnu saradnju.

 

Poverenica Brankica Janković i predsednica Komisije za zabranu diskriminacije Ana Džumalieva potpisale su Izjavu o saradnji koja podrazumeva razmenu iskustava i dobre prakse, kao i zajedničko učešću na  projektima u cilјu unapređenja poštovanja lјudskih prava na dobrobit svih građana i građanki obe države.

 

Potpisnice Izjave saglasile su se da su poštovanje lјudskih prava i borba protiv diskriminacije u vrhu agende svih otvorenih društava i da je poštovanje principa ravnopravnosti i pretpostavka svake demokratije i sistema vrednosti koje podržavaju.

Print Friendly, PDF & Email
back to top