POVERENICA PODRŽALA PLATFORMU ZA MLADE “U-REPORT”

Da bismo unapredili položaj mladih u društvu i bi se oni zaista osetili kao ravnopravni članovi zajednice potrebno je da ih prvo dobro čujemo, a zatim i da razumemo šta nam kažu, navela je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na predstavljanju platforme za mlade “U-Report” povodom obeležavanja Svetskog dana deteta i 30 godina od usvajanja Konvencije za prava deteta Ujedinjenih Nacija.  Platformu su predstavili Ređina De Dominićis, direktorka Unicefa za Srbiju i Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta Srbije.

Deca i mladi su najosetljivija kategorija u svakom društvu i često kažemo da je naša uloga da ih obrazujemo, da ih naučimo toleranciji i ravnopravnosti. Međutim, taj proces nije i ne može biti jednosmeran. Treba da učimo jedni od drugih da bismo se bolje razumeli. Zato smo, osim kontinuirane edukacije, pokrenuli i interaktivne projekte sa ciljem da se mladi ljudi uključe u proces ostvarivanja ravnopravnosti, i da ih motivišemo da osuđuju diskriminatorne stavove i ponašanja u svom okruženju. Moramo svi naučiti kuturu dijaloga– rekla je poverenica Janković.

“U-Report” je društvena platforma, koja pomaže da se glas mladih čuje i da se promoviše učešće mladih u stvaranju pozitivnih društvenih promena. “U-Report” je osmislio Unicef i ova platforma okuplja oko 8 miliona ljudi u više od 60 zemalja, dok je u Srbiji je trenutno registrovano 2,500 U-Reportera.

Print Friendly, PDF & Email
back to top