Poverenica o značaju rodne ravnopravnosti u oblasti obrazovanja

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković učestvovala je u radu Okruglog stola na kome je razmatran Nacrt akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Rodna ravnopravnost na polju obrazovanja je izuzetno važna, zato što je to društvena oblast u kojoj možete najviše da uradite, tu se počinje sa sistemskim otklanjanjem rodne neravnopravnosti kako bismo u budućim generacijama imali jednu drugačiju sliku, istakla je poverenica. Vrlo je važno što se rodni balans promoviše baš na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je rasadnik budućih nosilaca pravosudnih funkcija – sudija, tužilaca i advokata, a često i ministara, narodnih poslanika i drugih donosilaca odluka u javnom i političkom životu.

Janković je istakla da su aktivnosti predviđene Nacrtom akcionog plana u skladu sa više preporuka mera koje je dao Poverenik u svom Godišnjem izveštaju i da doprinose unapređenju ravnopravnosti u visoko obrazovnim ustanovama. Ona je podsetila i da je tema ovogodišnjem takmičenja u simulaciji suđenja iz oblasti diskriminacije, koje tradicionalno organizuje institucija Poverenika, a na kom je pobedio tim studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, bila upravo iz oblasti rodne ravnopravnosti.

Nacrt, pored ostalog, predviđa niz konkretnih aktivnosti, kao što su analiza prisustva rodnih stereotipa i predrasuda u nastavnom programu i kod nastavnog osoblja, efikasnije sprečavanje polne diskriminacije i seksualnog uznemiravanja studenata i zaposlenih, rodno ravnopravno razvijanje kadrova ili pomirenje profesionalnih i porodičnih dužnosti.

Konferenciju je otvorio dekan Pravnog fakulteta, prof. dr Zoran Mirković, a na otvaranju su još govorili i rektorka Univerziteta u Beogradu prof. dr Ivanka Popović, šef odeljenja za demokratizaciju OEBS u Srbiji Džon Klejton, upravnica Instituta društvenih nauka i Centra za ljudska prava prof. dr Ivana Krstić i potpredsednica Vlade Republike Srbije Zorana Mihajlović. Nacrt akcionog plana su predstavili prof. dr Dragica Vujadinović, prof. dr Tanasije Marković i prof. dr Ljubinka Kovačević.

Print Friendly, PDF & Email
back to top