Poverenica o mehanizmima zaštite od diskriminacije na “Danima socijalne zaštite”

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković otvorila je tradicionalne „Dane socijalne zaštite“, stručni skup posvećen edukaciji zaposlenih u sistemu socijalne zaštite. Poverenica je istakla značaj mehanizama zaštite od diskriminacije, kao I ulogu zaposlenih u sistemu socijalne zaštite u prepoznavanju diskriminacije, budući da im se građani po prirodi posla, svakodnevno obraćaju. Ovom prilikom ona je ukazala na zakonsku  obavezu nediskriminatornog postupanja prema svim korisnicima iz sistema socijalne zaštite bez obzira na pol, starost, zdravstveno stanje, nacionalnu pripadnost i druga lična svojstva, navodeći primere iz prakse Poverenika.

Poverenica je posebno naglasila prava zaposlenih na nediskriminaciju i  dostojanstven rad u sistemu socijalne zaštite, kao I njihove probleme i mehanizme zaštite, izražavajući posebno razumevanje za veliki problem nedostatka kapaciteta, a naročito ljudskih resursa uzimajući u obzir nemerljivu ulogu sistema socijalne zaštite u sistemu državnog I društvenog uredjenja.

Tokom obraćanja Poverenica je ukazala  da prilikom donošenja odluka i obavlјanja poslova u okviru vršenja javnih ovlašćenja, zaposleni ne mogu svoje odluke da zasnivaju na predrasudama i stereotipima, već na realizovanoj stručnoj proceduri i obrazloženim procenama zasnovanim na balansiranom, pažlјivom i objektivnom razmatranju i nepristrasnoj proceni. Ovo se naročito odnosi na sačinjavanje nalaza i stručnih mišlјenja koja centar za socijalni rad dostavlјa sudovima u postupcima u kojima se odlučuje o zaštiti prava deteta ili o vršenju, odnosno lišenju roditelјskog prava, rukovodeći se najbolјim interesom deteta I okolnostima svakog konkretnog slučaja..

6-ti Dani socijalne zaštite, koje organizuju Novi sindikat socijalane zaštite Srbije i Komora socijalane zaštite, održavaju se u Banji Vrujci, a cilj je edukacija i upoznavanje zaposlenih sa svim mehanizmima za sprečavanje diskriminacije i unapređenja ravnopravnosti u oblasti socijalne zaštite.

Print Friendly, PDF & Email
back to top