Poverenica otvorila seminar o ulozi i značaju strateških parnica

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, govorila je o dosadašnjim aktivnostima na ujedanačavanju sudske prakse u oblasti nediskriminacije, kao i iskustvima iz prakse Poverenika u postupcima pred sudovima radi zaštite od diskriminacije, odnosno  strateškim parnicama. Na otvaranju seminara posvećenog ulozi i značaju strateških parnica, obraćajući se sudijama , učesnicima seminara, poverenica je naglasila da je cilj Poverenika da svojom procesnom aktivnošću izdejstvuje donošenje povoljnih sudskih presuda, kojima se pored pružanja pravne zaštite diskriminisanim licima, upućuje i jasna poruka javnosti da je diskriminacija zabranjena i da se delotvorno sankcioniše.

“Cilj je da se i putem sudske prakse pošalje jasna poruka da je diskriminacija nedopustiva u našem društvu , kao i da u nekim slučajevima ukaže da je potrebno propis unaprediti ili izmeniti. Dokazivanje diskriminatornog postupanja nije uvek jednostavno. Svaki  završen slučaj može napraviti veliki pomak u borbi protiv diskriminacije, posebno ako se radi o višestruko ranjivim grupama i čestim oblicima diskriminacije kao i kada je potencijalni diskriminator važan društevni činilac, ” naglasila je Janković.

Seminar koji su pohadjale sudije Apelacionih sudova iz Beograda ,Novog Sada i Kragujevca,  moderirale su Ivana Krstić, profesorka Pravnog fakulteta u Beogradu i Biljana Brajtvajt, međunarodna konsultantkinja AIRE Centra iz Londona.

Projekat “Jačanje kapaciteta institucija i organizacija u Srbiji u cilju odgovarajuće primene zakonodavstva u oblasti ljudskih prava i zabrane diskriminacije” , sprovodi se u okviru Fonda za dobru upravu Vlade Velike Britanije kao podrška  instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti koji je strateško parničenje postavio  kao jedan od tri prioriteta, u cilju jačanja vladavine prava i demokratske odgovornosti.

Print Friendly, PDF & Email
back to top