Poverenica na “vrućoj stolici” o problemima mladih

Glas mladih treba jače da se čuje, a mi ih moramo podržati i postaći da više učestvuju u donošenju odluka i to na svim nivoima,  istakla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na skupu o pravima mladih Youth Right Talks, održanom u organizaciji Tima Ujedinjenih Nacija za ljudska prava, Beogradskog centra za ljudska prava i Misije OEBS-a u Srbiji.

U razgovoru sa učesnicima skupa i publikom, koju su većinom činili mladići i devojke, poverenica je naglasila da mlade moramo pažljivo slušati i razumeti njihove potrebe kako bi mogli da stvorimo što bolje uslove za njihovo aktivno učešće političkom, ekonomskom i kulturnom životu. Danas, kada je globalno tržište otvoreno, kada su informacije i znanje dostupni onlajn, moramo biti svesni naše odgovornosti za mlade generacije i učiniti sve kako bi oni ostali u Srbiji i dali svoj doprinos izgradnji modernog demokratskog društva, istakla je poverenica.

Cilj skupa Youth Right Talks je da promoviše ulogu mladih ljudi u očuvanju mira i stvaranju pravednog i inkluzivnog društva, kroz međustobnu razmenu iskustava, razmišljanja i stavova, kao i razgovor sa predstavnicima institucija, medija, civilnog sektora, omladinskih organizacija, kao i drugim značajnim akterima.

Na “vrućim stolicama” u panelu “Kada krene naša frka” pored Brankice Janković sedeli su i Milan Marković, šef Tima UN za ljudska prava i Helena Vuković, aktivistkinja za prava LGBT osoba.

Print Friendly, PDF & Email
back to top