POVERENICA NA SKUPŠTINSKOM ODBORU POVODOM MEĐUNARODNOG DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

Položaj osoba sa invaliditetom i odnos društva prema njima i pored pomaka i dalјe je nezadovolјavajući, o čemu svedoči i praksa   Poverenika  da   invaliditet,   kao   osnov   diskriminacije   prema učestalosti navođenja  u   pritužbama već  godinama zauzima prvo  mesto,  rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uklјučenost i smanjenje siromaštva održanoj povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Poverenica je istakla da osobama sa invaliditetom treba omogućiti da aktivnije učestvuju u svemu što je u vezi sa njihovim životom, što predviđa i Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, koju je Srbija kao jedna od 177 zemalјa država članica Ujedinjenih nacija, ratifikovala.  Ona je podvukla da se upravo preporuke te međunarodne institucije upućene Srbiji, odnose na to da postojeći režim “odlučivanja za drugog”, treba zameniti  režimom   “odlučivanja   uz   pomoć   drugog”.

Janković je istakla da Poverenik   predlaže   neophodne promene  ne   samo   u   cilјu   harmonizacije   propisa   sa međunarodnim   pravom   i   standardima,   već   i   zbog   potreba   za   ukidanjem   dvostrukih standarda prilikom utvrđivanja sposobnosti osoba sa određenim teškoćama u odnosu na  osobe koje  teškoće  nemaju, a koje se odnose i na utvrđivanje poslovne sposobnosti, podsećajući da je poslovna sposobnost jedan od osnovnih preduslova prepoznavanja osobe u okviru pravnog sistema jedne zemlјe.

Print Friendly, PDF & Email
back to top