ПОВЕРЕНИЦА НА СКУПШТИНСКОМ ОДБОРУ ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Положај особа са инвалидитетом и однос друштва према њима и поред помака и даље је незадовољавајући, о чему сведочи и пракса   Повереника  да   инвалидитет,   као   основ   дискриминације   према учесталости навођења  у   притужбама већ  годинама заузима прво  место,  рекла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на седници Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва одржаној поводом 3. децембра, Међународног дана особа са инвалидитетом.

Повереница је истакла да особама са инвалидитетом треба омогућити да активније учествују у свему што је у вези са њиховим животом, што предвиђа и Конвенција о правима особа са инвалидитетом, коју је Србија као једна од 177 земаља држава чланица Уједињених нација, ратификовала.  Она је подвукла да се управо препоруке те међународне институције упућене Србији, односе на то да постојећи режим “одлучивања за другог”, треба заменити  режимом   “одлучивања   уз   помоћ   другог”.

Јанковић је истакла да Повереник   предлаже   неопходне промене  не   само   у   циљу   хармонизације   прописа   са међународним   правом   и   стандардима,   већ   и   због   потреба   за   укидањем   двоструких стандарда приликом утврђивања способности особа са одређеним тешкоћама у односу на  особе које  тешкоће  немају, а које се односе и на утврђивање пословне способности, подсећајући да је пословна способност један од основних предуслова препознавања особе у оквиру правног система једне земље.

Print Friendly, PDF & Email
back to top