Poverenica na prvoj regionalnoj konferenciji o učesću osoba sa invaliditetom u političkom životu

Pravedno i odgovorno društvo treba da omogući svim ljudima uslove da žive dostojanstveno i imaju jednake mogućnosti da ravnopravno, bez ikakve diskriminacije, učestvuju u društvenom, ekonomskom, političkom i kulturnom životu zajednice, istakla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Jankovic na otvaranju prve regionalne konferencije „Učešće osoba sa invaliditetom u politici i na izborima“, koju zajednički organizuju Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti (BIDF) i Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).

Poverenica Janković  je navela da je i pored velikog pomaka u proteklih nekoliko godina, diskriminacija osoba sa invaliditetom i dalje prisutna,  zbog predrasuda, nepristupačnosti objekata i informacija, ali i zbog nepostojanja adekvatnih službi podrške i asistivne tehnologije koje treba da obezbede potpunu uključenost u sve društvene procese.  To potvrđuju i podaci o pritužbama upućenim Povereniku, prema kojima je invaliditet godinama bio među najčešće navođenim osnovima diskriminacije, a u prethodnoj godini je bio na prvom mestu. Ona je istakla da je učešće osoba sa invaliditetom u donošenju političkih odluka izuzetno važno za unapređenje njihovog položaja, kao i da učešće u političkom životu ne znači samo ostvarivanje biračkog prava, već i učestvovanje u kreiranju i sprovođenju politika.

Poverenica je istakla da se najveći broj preporuka iz Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2017. godinu, datih nosiocima javne vlasti za buduće delovanje,  odnosi upravo na ostvarivanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom – od donošenja nove strategije, primene univerzalnog dizajna u svim oblastima, deinstitucionalizacije i obezbeđenja odgovarajućih usluga podrške, mera aktivne politike zapošljavanja do izmene režima lišenja poslovne sposobnosti i starateljstva kao i delotvornog pristupa pravdi, naglasila je Janković.

Konferenciju je otvorio šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio, a pored poverenice Janković, na otvaranju su govorili još i programski menadžer Delegacije EU u Srbiji Ekmel Čezmečoglu, predsednik Upravnog odbora BIDF Zoran Dobraš, šefica odeljenja demokratskog upravljanja i rodnih pitanja ODIHR Tina Kukama-Ba i član Upravnog odbora BIDF Suvad Zahirović.

Print Friendly, PDF & Email
back to top