Повереница на првој регионалној конференцији о учешћу особа са инвалидитетом у политичком животу

Праведно и одговорно друштво треба да омогући свим људима услове да живе достојанствено и имају једнаке могућности да равноправно, без икакве дискриминације, учествују у друштвеном, економском, политичком и културном животу заједнице, истакла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић на отварању прве регионалне конференције „Учешће особа са инвалидитетом у политици и на изборима“, коју заједнички организују Балканска независна мрежа у области инвалидности (БИДФ) и Канцеларија ОЕБС-а за демократске институције и људска права (ОДИХР).

Повереница Јанковић  је навела да је и поред великог помака у протеклих неколико година, дискриминација особа са инвалидитетом и даље присутна,  због предрасуда, неприступачности објеката и информација, али и због непостојања адекватних служби подршке и асистивне технологије које треба да обезбеде потпуну укљученост у све друштвене процесе.  То потврђују и подаци о притужбама упућеним Поверенику, према којима је инвалидитет годинама био међу најчешће навођеним основима дискриминације, а у претходној години је био на првом месту. Она је истакла да је учешће особа са инвалидитетом у доношењу политичких одлука изузетно важно за унапређење њиховог положаја, као и да учешће у политичком животу не значи само остваривање бирачког права, већ и учествовање у креирању и спровођењу политика.

Повереница је истакла да се највећи број препорука из Редовног годишњег извештаја Повереника за заштиту равноправности за 2017. годину, датих носиоцима јавне власти за будуће деловање,  односи управо на остваривање равноправности особа са инвалидитетом – од доношења нове стратегије, примене универзалног дизајна у свим областима, деинституционализације и обезбеђења одговарајућих услуга подршке, мера активне политике запошљавања до измене режима лишења пословне способности и старатељства као и делотворног приступа правди, нагласила је Јанковић.

Конференцију је отворио шеф Мисије ОЕБС-а у Србији Андреа Орицио, а поред поверенице Јанковић, на отварању су говорили још и програмски менаџер Делегације ЕУ у Србији Екмел Чезмечоглу, председник Управног одбора БИДФ Зоран Добраш, шефица одељења демократског управљања и родних питања ОДИХР Тина Кукама-Ба и члан Управног одбора БИДФ Сувад Захировић.

Print Friendly, PDF & Email
back to top