POVERENICA NA OTVARANJU SKUPA POSVEĆENOM MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković govorila je o zaštiti od diskriminacije na tržištu rada i u oblasti radnih prava, na otvaranju prvog interaktivnog seminara za arbitre i miritelјe Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova pod nazivom „Individualni radni sporovi u praksi“.

Poverenica je istakla da je neophodno uspostaviti bolјu saradnju između institucija kako bi građani i građanke znali da zaštitu svojih prava mogu potražiti i van sudova. Ona je navela da medijacija  ima dugu tradiciju u našem pravnom sistemu i da uprkos brojnim izazovima treba poslati poruku javnosti da mehanizmi zaštite prava funkcionišu. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti može svojim iskustvima značajno doprineti obogaćenju pravne prakse u oblasti primene antidiskriminacionih propisa, istakla je poverenica.

Seminar je otvorio direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Mile Radivojević, a govorili su još i državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Stana Božović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu Predrag Trifunović, prof.dr Živko Kulić, dok je viša savetnica u stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Tijana Milošević polaznicima seminara predstavila ulogu i nadležnosti institucije, kao i primere iz prakse Poverenika iz oblasti rada i zapošlјavanja.

Print Friendly, PDF & Email
back to top