POVERENICA NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI OMBUDSMANA

Građani i građanke Srbije imaju mogućnost da na neposredan način i u najbližem okruženju ostvare zaštitu svojih prava uz pomoć lokalnih ombudsmana, dok lokalna samouprava u ovim institucijama ima važnog partnera i saradnika sa cilјem dostizanja najvišeg nivoa pružanja usluga svojim građanima, istakla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković u uvodnom izlaganju na međunarodnoj konferenciji „Dosadašnja iskustva i pravci dalјeg razvoja institucije ombudsmana“ održanoj u Bačkoj Topoli.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti kontinuirano sarađuje sa jedinicama lokalne samouprave sprovodeći niz aktivnosti kako bi unapredili znanja zaposlenih o diskriminaciji i postizanja jednakog tretmana građana i građanki. To su pre svega obuke, izdavanje priručnika ali i opštih preporuka za ostvarivanje ravnopravnosti, kao što je preporuka za unapređenje učešća žena i marginalizovanih grupa u donošenju odluka na lokalnom nivou.  Ona je podsetila na istraživanje objavlјeno u Redovnom godišnjem izveštaju koje se pored ostalog odnosi na stanje u oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, a koje pokazuje da se na rukovodećim položajima najčešće nalaze muškarci. Ukazujući na važnost edukacije, poverenica je rekla da su samo u prethodnoj godini kroz obuke prošli  zaposleni iz 75 lokalnih samouprava iz svih krajeva Srbije.

Poverenica Brankica Janković je učesnicima skupa poručila da u instituciji Poverenika imaju sigurnog i stabilnog partnera u suzbijanju diskriminacije, primeni antdiskriminacijskih propisa, unapređenju ravnopravnosti na lokalnom nivou i jednakom tretmanu građana,  kako bi im bila obezbeđena efikasna zaštita njihovih prava.

Na konferenciji su govorili šef Misije OEBS u Srbiji Andrea Oricio, Zaštitnik lјudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, pokrajinski Ombudsman Zoran Pavlović i predsednik Udruženja lokalnih ombudsmana Srbije Mladen Nešić. Konferenciji su prisustvovali lokalni ombudsmani, predstavnici institucija susednih zemalјa, kao i ugledni stručnjaci iz oblasti zaštite lјudskih prava. Cilј konferencije je da se sagledaju dosadašnja iskustva u radu, steknu nova saznanja, ojača integritet institucija, sagledaju mogućnosti za umežavanje i načini za unapređenje rada, kao i zaštite lјudskih, građanskih i manjinskih prava. Organizator konferencije je Udruženje lokalnih ombudsmana Srbije (ULOS).

Print Friendly, PDF & Email
back to top