ПОВЕРЕНИЦА НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ОМБУДСМАНА

Грађани и грађанке Србије имају могућност да на непосредан начин и у најближем окружењу остваре заштиту својих права уз помоћ локалних омбудсмана, док локална самоуправа у овим институцијама има важног партнера и сарадника са циљем достизања највишег нивоа пружања услуга својим грађанима, истакла је повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић у уводном излагању на међународној конференцији „Досадашња искуства и правци даљег развоја институције омбудсмана“ одржаној у Бачкој Тополи.

Повереник за заштиту равноправности континуирано сарађује са јединицама локалне самоуправе спроводећи низ активности како би унапредили знања запослених о дискриминацији и постизања једнаког третмана грађана и грађанки. То су пре свега обуке, издавање приручника али и општих препорука за остваривање равноправности, као што је препорука за унапређење учешћа жена и маргинализованих група у доношењу одлука на локалном нивоу.  Она је подсетила на истраживање објављено у Редовном годишњем извештају које се поред осталог односи на стање у области родне равноправности на локалном нивоу, а које показује да се на руководећим положајима најчешће налазе мушкарци. Указујући на важност едукације, повереница је рекла да су само у претходној години кроз обуке прошли  запослени из 75 локалних самоуправа из свих крајева Србије.

Повереница Бранкица Јанковић је учесницима скупа поручила да у институцији Повереника имају сигурног и стабилног партнера у сузбијању дискриминације, примени антдискриминацијских прописа, унапређењу равноправности на локалном нивоу и једнаком третману грађана,  како би им била обезбеђена ефикасна заштита њихових права.

На конференцији су говорили шеф Мисије ОЕБС у Србији Андреа Орицио, Заштитник људских права и слобода Црне Горе Шућко Баковић, покрајински Омбудсман Зоран Павловић и председник Удружења локалних омбудсмана Србије Младен Нешић. Конференцији су присуствовали локални омбудсмани, представници институција суседних земаља, као и угледни стручњаци из области заштите људских права. Циљ конференције је да се сагледају досадашња искуства у раду, стекну нова сазнања, ојача интегритет институција, сагледају могућности за умежавање и начини за унапређење рада, као и заштите људских, грађанских и мањинских права. Организатор конференције је Удружење локалних омбудсмана Србије (УЛОС).

Print Friendly, PDF & Email
back to top