Poverenica na konferenciji „Rodna (ne)ravnopravnost osoba sa invaliditetom“

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković govorila je na otvaranju konferencije „Rodna (ne)ravnopravnost osoba sa invaliditetom“ koja je održana na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Poverenica je istakla da održavanje ovakvih događaja doprinosi da se u invaliditet, kao društveni fenomen, uključi rodna perspektiva i da se aktuelna pitanja vezana za položaj žena sa invaliditetom rešavaju efikasnije. „Građani i građanke sa invaliditetom ne žive u nekom paralelnom društvu, i moraju imati jednake mogućnosti da u svakom njegovom segmentu učestvuju ravnopravno, i ovaj skup šalje snažnu podršku i poruku da smo svi odlučni da i dalje gradimo društvo u kome ima mesta za svakoga“, naglasila je Janković.

Na konferenciji su govorili istaknuti eksperti i ekspertkinje, među kojima potpredsednica CEDAW komiteta UN Ana Pelez Narvez, prof.dr Ivana Krstić, prof. Dr Ljubinka Kovačević, dr Ana Pavlović, zatim predstavnici civilnog sektora Damjan Tatić, Svjetlana Timotić, dok su skup otvorili dekan Pravnog fakulteta Zoran Mirković i doskorašnja rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović.

Skup je organizovan u okviru projekta „Pravo i rod“ (LAWGEM), na kome je Poverenik za zaštitu ravnopravnost pridruženi partner Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a čiji je glavni cilj kreiranje istoimenog master studijskog programa uz formiranje Pravne klinike za rodnu ravnopravnost. U projektu učestvuju i 4 univerziteta uz zemalja EU: Orebro Univerzitet iz Švedske, Sarland Univerzitet iz Nemačke, Kadiz Univerzitet iz Španije i Lums Univerzitet iz Italije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top