POVERENICA NA KONFERENCIJI „RADNA PRAVA SU NAŠA PRAVA“

Pravo na rad jedno je od osnovnih lјudskih prava iz koga proističu mnoga druga ,  rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na konferenciji  „Radna prava su naša prava“ i dodala da povećanje broja radnih mesta i stvaranje bolјih uslova na tržištu rada za sve, a naročito za pripadnike osetlјivih društvenih grupa, treba da bude prioritetna aktivnost čitavog našeg društva.

U postojećim okolnostima izazov, ne samo u Srbiji već i globalno, je usklađivanje ekonomije i ekonomskih interesa i poštovanja socijalno – ekonomskih prava.

Ističući važnost prevencije diskriminacije za dostojanstven rad, Janković je podsetila da je Poverenik  izradio Kodeks ravnopravnosti koji sadrži smernice za kreiranje antidiskriminatorne politike poslodavaca, a koji u svom radu primenjuje sve veći broj kompanija u Srbiji.

Konferenciju je organizovala Fondacija Centar za demokratiju uz podršku ambasade Kralјevine Švedske, a na skupu su, pored ostalih, govorili i Nataša Vučković iz Fondacije, švedski ambasador Jan Lundin, Danilo Milić iz Međunarodnog centra Ulof Palme, Tanja Jakobi iz Centra za istraživanje javnih politika, predstavnici sindikalnih organizacija i drugi.

Print Friendly, PDF & Email
back to top