Poverenica na debati o rodnoj ravnopravnosti i održivom razvoju

Žene raspolažu ogromnom energijom i znanjem i bez njihovog aktivnog učešća napredak društva nije moguć i zbog toga je važno kreiranje politika koje bi trebalo da dovedu do održive rodne ravnopravnosti, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na javnoj debati posvećenoj rodnoj ravnopravnosti u kontekstu održivog razvoja u okviru Agende 2030 Ujedinjenih nacija.

Poverenica je istakla da je osnaživanje žena, osim postojanja pravnog okvira, najvažnija poluga za dostizanje rodne ravnopravnosti jer daje ženi nezavisnost i mogućnost izbora, što predstavlja jedna od najznačajnijih ciljeva Agende 2030, s obzirom da svaka aktivnost koja se sprovodi u njenoj realizaciji, mora obuhvatiti borbu protiv diskriminacije i unapređenje rodne i ravnopravnosti uopšte.

Ključni izazov u primeni Agende 2030 i Zakona o rodnoj ravnopravnosti može biti raskorak između onoga što je proklamovano i realne situacije na terenu, odnosno rizik hipernormiranja bez sagledavanja realnih problema. Zbog toga je važno kontinuirano raditi na promeni kulturnih obrazaca koji podupiru neravnopravnost i obezbediti da ciljevi održivog razvoja uključe najslabije članove društva, istakla je poverenica.

Na skupu u organizaciji Centra za demokratiju, Fondacije Divac i nemačke organizacije GIZ, pored ostalih su govorili posebna savetnica ministarke za ljudska i manjiinska prava i društveni dijalog Katarina Štrbac, profesorka Marijana Pajvančić, predsednica Udruženja poslovnih žena Sanja Popović Pantić i drugi.

Print Friendly, PDF & Email
back to top