Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji

Prema broju podnetih pritužbi Povereniku za zaštitu ravnopravnosti tokom prošle godine, najčešći osnovi diskriminacije bili su invaliditet i pol. To nam pokazuje da još uvek živimo u društvu punom prepreka sa kojima se suočavaju naši građani i građanke sa invaliditetom, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na nacionalnoj konferenciji “Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji”.

Ona je naglasila da Srbija ima dobar zakonodavni okvir, ali da je najvažnija puna primena svih zakona i propisa, kao i rad na dalјem unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i dodala da je institucija Poverenika pažlјivo pratila rad Republičke izborne komisije po pitanju obezbeđivanja jednakih mogućnosti izlaska na izbore i da je što pre neophodno obezbediti da sva glasačka mesta u zemlјi budu pristupačna.

Poverenica je naglasila i da Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča, iako postoji, nije u punoj primeni zbog nedostatka obuka.

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković istakla je da u Srbiji živi oko 800.000 građana i građanki sa invaliditetom i da je neophodno da se obezbede svi uslovi kako bi ovi lјudi ravnopravno učestvovali u svim sferama života, pa i u politici.

Gordana Rajkov, direktorka projekta predstavila je sliku političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji, naglasila napretke koji su postignuti prethodnih godina i zaklјučila da će potpuni uspeh biti ako na svakim narednim izborima vidimo sve više osoba sa invaliditetom među kandidatima i izabranim predstavnicima, ali i na biračkim mestima na dan glasanja.

Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić osvrnula se na probleme sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u oblasti za koje je nadležno ministarstvo koje vodi i istakla značaj programa obuka o prepoznavanju diskriminacije za lokalne samouprave koje Ministarstvo sprovodi u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i Stalnom konferencijom opština i gradova.

O učešću osoba sa invaliditetom na izborima u SAD govorio je ambasador Kajl Skot koji je zaklјučio da je za uspešnu demokratiju svaki glas bitan, posebno oni glasovi koji se slabije čuju.

Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije ukazao je da osobe sa invaliditetom „tradicionalno retko učestvuju u političkom životu i u izbornom procesu“, te je neophodno sagledati sve probleme i u dovolјnoj meri informisati pripadnike ove populacije o njihovim pravima i kako da ih ostvare.

O izazovima sa kojima se suočavaju žene i devojčice sa invaliditetom, posebno o višestrukoj diskriminaciji ove marginalizovane grupe, govorila je šefica kancelarije UN Women u Srbiji Milana Rikanović.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top