Održan trening o zaštiti od diskriminacije u Novom Pazaru

U okviru projekta koji finansira Kraljevina Norveška, u Novom Pazaru je održan drugi trening za organizacije civilnog društva koje rade sa mladima i za mlade.

Mladi iz lokalnih zajednica iskoristili su priliku da kroz interaktivan rad i predavanja uče o rodnoj ravnopravnosti, pravima LGBT osoba i pravima nacionalnih manjina. Učesnici/e su bili/e aktivno uključeni/e u sve segmente treninga, a najviše pažnje im je privukla tema o pravima LGBT osoba, budući da su se sa njom najređe susretali u svom radu i da o njoj najmanje znaju.

Zaposleni u stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti predstavili su prisutnima ulogu, nadležnosti i postupanje Poverenika u slučajevima diskriminacije. Prisutni su imali priliku da kroz praktičan rad primene znanja koja su stekli. Takođe su na brojnim primerima pritužbi i predstavljenih konkretnih slučajeva diskriminacije, mogli da odrede da li je određeni slučaj diskriminacija ili nije, kao i da se upoznaju sa procedurom podnošenja pritužbe Povereniku.

Print Friendly, PDF & Email
back to top