Održan seminar u Bujanovcu u okviru projekta „Neka ravnopravnost postane stvarnost“

U Bujanovcu je održan prvi, od ukupno tri seminara o diskriminaciji, namenjen organizacijama koje rade sa mladima i za mlade.

Kroz interaktivan rad, osamnaest učesnika i učesnica seminara bilo je podstaknuto na razmišljanje o društvenim nejednakostima, o različitim pozicijama koje manjinske i marginalizovane grupe zauzimaju u društvu, kao i o posledicama diskriminacije kojoj su one izložene. Rodna ravnopravnost je izazvala najviše interesovanja, a posebno se diskutovalo o rodnim ulogama muškaraca i žena i različitim rodnim identitetima u našem društvu.

Seminar je protekao u dobroj radnoj atmosferi, a pomenute, izuzetno zanimljive diskusije koje su vođene tokom seminara, upućuju na zaključak da su učesnici i učesnice pokazali/e naročiti interes za usvajanjem znanja o stereotipima i predrasudama prema marginalizovanim grupama i za prepoznavanjem diskriminacije.

Naredni seminar na temu zaštite od diskriminacije biće održan u Bujanovcu 24. juna 2014. godine.

Print Friendly, PDF & Email
back to top