Одржан семинар у Бујановцу у оквиру пројекта „Нека равноправност постане стварност“

У Бујановцу је одржан први, од укупно три семинара о дискриминацији, намењен организацијама које раде са младима и за младе.

Кроз интерактиван рад, осамнаест учесника и учесница семинара било је подстакнуто на размишљање о друштвеним неједнакостима, о различитим позицијама које мањинске и маргинализоване групе заузимају у друштву, као и о последицама дискриминације којој су оне изложене. Родна равноправност је изазвала највише интересовања, а посебно се дискутовало о родним улогама мушкараца и жена и различитим родним идентитетима у нашем друштву.

Семинар је протекао у доброј радној атмосфери, а поменуте, изузетно занимљиве дискусије које су вођене током семинара, упућују на закључак да су учесници и учеснице показали/е нарочити интерес за усвајањем знања о стереотипима и предрасудама према маргинализованим групама и за препознавањем дискриминације.

Наредни семинар на тему заштите од дискриминације биће одржан у Бујановцу 24. јуна 2014. године.

Print Friendly, PDF & Email
back to top