O nama

Podkategorije

Poverenica na obeležavanju godišnjice Novosadske racije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković prisustvovala je Međunarodnoj manifestaciji „Kako i zašto se sećamo?“ povodom obeležavanja godišnjice Novosadske racije, kao i oslobođenja Aušvica u organizaciji Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Kulturnog centra Novi Sad i Teraforminga. Sećanje na događaje koji su obeležili najveće moralno i ljudsko posrnuće je naša obaveza i dug prema prošlosti,…

Opširnije →
PREDSTAVLjENI IZVEŠTAJ I ISTRAŽIVANjE O DISKRIMINACIJI U OBLASTI RADA I ZAPOŠLjAVANjA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković predstavila je Poseban izveštaj o diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja i istraživanje o diskriminaciji na tržištu rada, izrađenih povodom desetogodišnjice rada institucije. Ona je istakla da se oblast rada i zapošljavanja već deset godina nalazi u vrhu po broju podnetih pritužbi, što je bio podsticaj da se izradi…

Opširnije →
Formirana radna grupa za preispitivanje rada nedeljom

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković pozdravlja odluku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija da formira radnu grupu, koja će razmotriti sve aspekte eventualne zabrane rada nedeljom u trgovinskim objektima. Poverenica Janković kaže da je dobro što je reagovanje na našu inicijativu bilo izuzetno brzo, podsećajući da je inicijativu za dopunu Zakona o trgovini uputila sredinom…

Opširnije →
PREPORUKA OPŠTINAMA I GRADOVIMA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković uputila je preporuku svim opštinama i gradovima da preduzmu sve neophodne radnje i mere kojima će obezbediti uspostavljanje i pružanje usluge ličnog pratioca deci kojoj je ova usluga neophodna. Nakon obraćanja građana i građanki tokom ove i prethodne godine, Janković je uputila preporuku, ukazujući na neophodnost uspostavljanja ove važne…

Opširnije →
PODNET POSEBAN IZVEŠTAJ O DISKRIMINACIJI U OBLASTI RADA I ZAPOŠLjAVANjA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podnela je Narodnoj skupštini Republike Srbije Poseban izveštaj o diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja, povodom deset godina primene Zakona o zabrani diskriminacije, a imajući u vidu da se najveći broj pritužbi građana i građanki godinama odnosi na oblast rada i i zapošljavanja. Pravo na dostojanstven rad, na pravične…

Opširnije →
Pоvеrеnicа pоdržаvа uvоđеnjе mаstеr studiја “Prаvо i rоd”

Pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Brаnkicа Јаnkоvić gоvоrilа је nа skupu оdržаnоm pоvоdоm nоvоg mаstеr studiјskоg prоgrаmа „Prаvо i rоd“ kојi ćе biti rеаlizоvаn u оkviru strаtеškоg pаrtnеrstvа Prаvnоg fаkultеtа Univеrzitеtа u Bеоgrаdu i kоnzоrciјumа еkspеrаtа sа fаkultеtа iz Itаliје, Švеdskе, Nеmаčkе i Špаniје, pоd nаzivоm LAWGEM. Ističući dа sе mnоgе оdlukе u nаšеm prаvоsudnоm i…

Opširnije →
Pоvеrеnicа nа skupu “Rаdnа prаvа su nаšа prаvа”

Pоvеrеnik zа zаštitu rаvnоprаvnоsti vеć višе gоdinа оd ukupnоg brоја pritužbi kоје dоbiја trеćinа sе оdnоsi sе nа diskriminаciјu u оblаsti rаdа i zаpоšlјаvаnjа, rеklа је pоvеrеnicа zа zаštitu rаvnоprаvnоsti Brаnkicа Јаnkоvić nа skupu “Rаdnа prаvа su nаšа prаvа”, kојu је оrgаnizоvаlа Fоndаciја cеntrа zа dеmоkrаtiјu. Оnа је kоnstаtоvаlа dа brој prititužbi nе оdrаžаvа rеаlnо…

Opširnije →
Poverenica i Mladi od akcije

Došlo je vreme da učimo od mladih, a vaša rešenost da se uključite u borbu protiv nasilja nad ženama na ovako neposredan i kreativan način to potvrđuje, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković srednjoškolcima, učesnicima i učesnicama projekta „Mladi agenti promena protiv nasilja nad ženama“ na završnoj konferenciji koju je organizovao Centar modernih…

Opširnije →
Predstavljanje rezultata istraživanja o digitalnoj uključenosti starijih

Korišćenje digitalnih usluga mora biti opciono i funkcionalno prilagođeno starijima, jer će u suprotnom veliki broj naših sugrađana i sugrađanki biti diskriminisan, odnosno isključen iz društvenih tokova, istakla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković na konferenciji održanoj povodom predstavljanja publikacija “Starenje i digitalna uključenost” i „Vodič za korišćenje e-usluga“ koje su izdali Crveni krst…

Opširnije →
SАОPŠТЕNјЕ ZА ЈАVNОSТ PОVОDОМ МЕĐUNАRОDNОG DАNА LjUDSKIH PRАVА

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je 10. decembar, Međunarodni dan lјudskih prava, prilika da se ukaže na veliki broj pojedinaca koji ne ostvaruju svoja prava, kao i na cele grupe koje žive u siromaštvu, marginalizovane, isklјučene ili u riziku od diskriminacije. Janković je u selu Klinovac obišla 92-godišnju Ružu Kаčаrеvić koja živi…

Opširnije →
back to top