O nama

Podkategorije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09),  član 61. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka,116/08, 104/09, 99/14 i 94/17), član 17. stav 3. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni…

Opširnije →
INTERNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09),  člana 61. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka,116/08, 104/09 i 99/14), član 7. stav 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik…

Opširnije →
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09),  član 61. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka,116/08, 104/09 i 99/14), član 17. stav 3. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik…

Opširnije →
LISTA JE U FAZI PRIPREME I AŽURIRANJA
Opširnije →
INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA I IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09),  čl. 61. st 1. i čl. 75. st. 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka,116/08, 104/09 i 99/14), član 13. stav 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta…

Opširnije →
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Nа оsnоvu člаnа 32. stаv 6. Zаkоnа о zаbrаni diskriminаciје („Službеni glаsnik RS“, brој 22/09),  čl. 61. st 1. i čl. 75. st. 1. Zаkоnа о držаvnim službеnicimа („Službеni glаsnik RS”, br. 79/05, 81/05-isprаvkа, 83/05-isprаvkа, 64/07, 67/07-isprаvkа,116/08, 104/09 i 99/14), člаn 17. stаv 3. Urеdbе о sprоvоđеnju intеrnоg i јаvnоg kоnkursа zа pоpunjаvаnjе rаdnih mеstа…

Opširnije →
Javni konkurs za popunjavanje položaja i izvršilačkih radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09), čl. 61. st 1. i čl. 75. st. 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka,116/08, 104/09 i 99/14), član 17. stav 3. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta…

Opširnije →
Javne nabavke

Plan javne nabavke za 2023. godinu Plan JN za 2023 Plan javne nabavke za 2022. godinu Plan JN za 2022 Izmena Plana nabavki za 2022 – 27.04.2022. Izmena Plana nabavki za 2022 – 07.10.2022. Plan javne nabavke za 2021. godinu Plan JN za 2021 JN br. 4/2019 – Javna nabavka male vrednosti –  Uslugе štаmpаnjа…

Opširnije →
Vizija i misija

Srbija je (pravedno i otvoreno) društvo ravnopravnih ljudi sa jednakim mogućnostima u kojem se ceni i neguje različitost. Naša misija je iskorenjivanje svake diskriminacije i doprinos izgradnji tolerantnog društva u kome svi uživaju jednaka prava i imaju jednake mogućnosti. ODLUKA O IZBORU POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI 2015. GODINE O D L U K A O…

Opširnije →
back to top