Nastavljeni razgovori sa nevladinim organizacijama

Poverenica Brankica Janković razgovarala je sa direktorkom organizacije „Iz kruga” Lepojkom Čarević Mitanovski o položaju žena sa invaliditetom. Na sastanku je zaključeno da je potrebna veća senzibilizacija centara za socijalni rad kada su u pitanju problemi ove ranjive populacije. Takođe, bilo je reči i o mogućnostima da se od ministarstva za kulturu zatraži podrška za štampana izdanja, odnosno časopise koji se bave problematikom žena sa invaliditetom.

Sa izvršnim direktorom AS Centra Đuricom Stankovim, poverenica je razgovarala o problemima sa kojima se susreću osobe koje žive sa HIV-om, među kojima su najveći: nedostatak saradnje sa ndležnim organima, nedovoljna psihosocijalna podrška, nedovoljna preventiva, nepridržavanje preporuka Svetske zdravstvene organizacije i nedostatak medicinskih aprata.

Na sastanku poverenice Brankice Janković sa direktorom organizacije „Grupa 484″ Vladimirom Petronijevićem, ključno pitanje je bilo kako najbolje rešiti problem tražilaca azila. Ocenjeno je da bi najefikasniji model bio uvođenje privremene zaštite od 6 meseci do godinu dana, a istaknuta su tri suštinska problema: kontrola granica, privremeno zbrinjavanje i sistematsko zbrinjavanje. Takođe je zaključeno da je potrebno raditi na daljoj senzibilizaciji građana i građanki u vezi sa problemima migranata.

Print Friendly, PDF & Email
back to top