Настављени разговори са невладиним организацијама

Повереница Бранкица Јанковић разговарала је са директорком организације „Из круга“ Лепојком Чаревић Митановски о положају жена са инвалидитетом. На састанку је закључено да је потребна већа сензибилизација центара за социјални рад када су у питању проблеми ове рањиве популације. Такође, било је речи и о могућностима да се од министарства за културу затражи подршка за штампана издања, односно часописе који се баве проблематиком жена са инвалидитетом.

Са извршним директором АС Центра Ђурицом Станковим, повереница је разговарала о проблемима са којима се сусрећу особе које живе са ХИВ-ом, међу којима су највећи: недостатак сарадње са ндлежним органима, недовољна психосоцијална подршка, недовољна превентива, непридржавање препорука Светске здравствене организације и недостатак медицинских апрата.

На састанку поверенице Бранкице Јанковић са директором организације „Група 484″ Владимиром Петронијевићем, кључно питање је било како најбоље решити проблем тражилаца азила. Оцењено је да би најефикаснији модел био увођење привремене заштите од 6 месеци до годину дана, а истакнута су три суштинска проблема: контрола граница, привремено збрињавање и систематско збрињавање. Такође је закључено да је потребно радити на даљој сензибилизацији грађана и грађанки у вези са проблемима миграната.

Print Friendly, PDF & Email
back to top