Najava događaja: EKVINET u Beogradu

Srbija će 16. i 17. oktobra biti domaćin predstavnicima i predstavnicima EKVINETA – evropske mreže tela za ravnopravnost koja okuplja 41 instituciju iz 31 evropske države. Punopravni član EKVINETA, čije je sedište u Briselu, je i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, a od ove godine, članica Izvršnog odbora ovog tela je pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Kosana Beker. Na konferenciji će učestvovati najviši predstavnici nacionalnih institucija za ravnopravnost i borbu protiv diskriminacije iz Evrope, Sjedinjenih Američkih Država, Evropske komisije i Srbije.

Glavna tema skupa su iskustva u uvođenju posebnih mera čiji je cilj da se poboljša položaj grupa koje su u neravnopravnom položaju.

Print Friendly, PDF & Email
back to top