Međunarodni dan starijih osoba

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba, poverenica Nevena Petrušić podseća da je Srbija jedna od zemalja sa najvećim brojem starijih građana i građanki, a da je njihov položaj veoma težak. Stariji sugrađani i sugrađanke suočavaju se sa siromaštvom, zanemarivanjem, nasiljem i raznim vidovima diskriminacije. Oni su uskraćeni u mnogim pravima, nalaze se sa marginama društvenog života. Njihov glas se nedovoljno čuje, a njihov doprinos nedovoljno vrednuje. U posebno teškom položaju nalaze se stariji ljudi na selu, kod kojih mnogi žive u potpuno nehumanim uslovima. Uzroci su, pre svega, neznanje, negativni stereotipi i predrasude o starijim ljudima, o njihovima sposobnostima i potrebama.

Starije osobe imaju pravo na dostojanstvene uslove života bez diskriminacije, pravo na jednak pristup zdravstvenim i svim drugim javnim uslugama, pravo na zaštitu od svih vidova zanemarivanja, zlostavljanja i nasilja, bez obzira da li se događa u porodici ili u institucijama u kojima borave.

Poslednje istraživanje javnog mnjenja o diskriminaciji u Srbiji, pokazalo je povećanje svesti građana o diskriminaciji na osnovu starosnog doba, jer četvrtina prepoznaje starije osobe kao najdiskriminisaniju društvenu grupu u Srbiji, a dve trećine smatra da društvo treba mnogo više pažnje da posveti starijim ljudima.

Zbog svega ovoga državni organi, ustanove i organizacije i društvo u celini učiniti sve da se starijim osobama u Srbiji omogući da žive bezbedno, dostojanstveno i sigurno. Istovremeno, potrebno je učiniti još mnogo kako bi se smanjila diskriminacija starijih i promovisala međugeneracijska solidarnost.

Poverenica poziva i ohrabruje starije građane i građanke da ne trpe diskriminaciju, da reaguju i podnose pritužbe Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Na taj način i sami mogu dati doprinos izgradnji Srbije kao zajednice u kojoj su ljudi zaista jednaki u dostojanstvu i pravima.

 


microsoft-word-iconMeđunarodni dan starijih osoba Preuzmi


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top