Међународни дан старијих особа

Поводом обележавања Међународног дана старијих особа, повереница Невена Петрушић подсећа да је Србија једна од земаља са највећим бројем старијих грађана и грађанки, а да је њихов положај веома тежак. Старији суграђани и суграђанке суочавају се са сиромаштвом, занемаривањем, насиљем и разним видовима дискриминације. Они су ускраћени у многим правима, налазе се са маргинама друштвеног живота. Њихов глас се недовољно чује, а њихов допринос недовољно вреднује. У посебно тешком положају налазе се старији људи на селу, код којих многи живе у потпуно нехуманим условима. Узроци су, пре свега, незнање, негативни стереотипи и предрасуде о старијим људима, о њиховима способностима и потребама.

Старије особе имају право на достојанствене услове живота без дискриминације, право на једнак приступ здравственим и свим другим јавним услугама, право на заштиту од свих видова занемаривања, злостављања и насиља, без обзира да ли се догађа у породици или у институцијама у којима бораве.

Последње истраживање јавног мњења о дискриминацији у Србији, показало је повећање свести грађана о дискриминацији на основу старосног доба, јер четвртина препознаје старије особе као најдискриминисанију друштвену групу у Србији, а две трећине сматра да друштво треба много више пажње да посвети старијим људима.

Због свега овога државни органи, установе и организације и друштво у целини учинити све да се старијим особама у Србији омогући да живе безбедно, достојанствено и сигурно. Истовремено, потребно је учинити још много како би се смањила дискриминација старијих и промовисала међугенерацијска солидарност.

Повереница позива и охрабрује старије грађане и грађанке да не трпе дискриминацију, да реагују и подносе притужбе Поверенику за заштиту равноправности. На тај начин и сами могу дати допринос изградњи Србије као заједнице у којој су људи заиста једнаки у достојанству и правима.

 


microsoft-word-iconМеђународни дан старијих особа Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top