Međunarodni dan ljudskih prava

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić čestita svim građanima i građankama Međunarodni dan ljudskih prava i podseća na ključni postulat Univerzalne deklaracije UN iz 1948. godine: „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.”

Srbija je proteklih godina izgradila valjan pravni okvir i preduzela niz aktivnosti na promociji ljudskih prava i suzbijanju diskriminacije. Svedoci smo, medjutim, činjenice da su kršenja ljudskih prava i razni oblici diskriminacije i dalje veoma rasprostranjeni. Posebno zabrinjava delovanje ekstremističkih i profašističkih grupa, kao i napadi na branitelje i braniteljke ljudskih prava. I dalje postoje teškoće u primeni antidiskirminacionih propisa, koje su, neretko, posledica nepoznavanja fenomena diskriminacije i nesagledavanja opasnosti i štetnih posledica koje ona izaziva.

Poverenica ističe da je posebno važno raditi na obrazovanju dece i mladih i obučiti ih za život u tolerantnoj i otvorenoj zajednici koja je zasnovana na ljudskim pravima i principu vladavine prava. Potrebna je široka mobilizacija svih društvenih  aktera kako bi se prevazišle široko rasprostranjene predrasude i stereotipi o pojedinim manjinskim grupama i podigla svest javnosti o značaju ljudskih prava poštovanju prava drugih i drugačijih. To je put ka demokratskom društvu, okrenutom budućnosti, razvoju i prosperitetu.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top