Međunarodni dan dece žrtava nasilja

Povodom Međunarodnog dana dece žrtava nasilja, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić upozorava da su u Srbiji i dalje mnoga deca, a naročito deca iz marginalizovanih i ranjivih društvenih grupa diskriminisana, da su izložena fizičkom i psihičkom nasilju i drugim vidovima zlostavljanja i zanemarivanja. Veliki broj, posebno romske dece, prisiljen je da radi na ulici, ne pohađa školu, i stupa u prinudne brakove, čime je toj deci uskraćena mogućnost da na ravnopravnoj osnovi uživaju osnovna ljudska prava. Posebno zabrinjava raširenost vršnjačke diskriminacije i nasilja u školama, čemu se mora stati na put.

U izdanju Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti objavljena je publikacija Prava deteta u međunarodnim dokumentima , u nastojanju da se promoviše koncept prava deteta i princip nediskriminacije dece i podstaknu svi društveni akteri da aktivnije deluju kako bi svako dete, bez ikakve diskriminacije, imalo uslove za dostojanstven život i razvoj potencijala, a pravna zaštita njihovih prava bila efikasnija i delotvornija.

Print Friendly, PDF & Email
back to top